شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

mp3 player شوکر
+ آقام سيد علي س حيدر حي نايب حي و صالح و باصر و ولي مطلق و امام باقر و قادر و شافعي و شجاع و کامل و جميل حضرت قائم آل محمد مهدي مصطفي عج مي داني در اين صحراي احمر چه حيدريان سلحشور و جان برکف چشم بر لبان زيبا و مقدس سپرده به عين و لسان تا شوند به ترفت العيني به يک لبيک ديرين قسم خورده اي به يک بيعت حيدري دهند هستي خود به اسمت فداکنند

كافر به طاغوت

عربستان از اسم حاج قاسم در عذاب و وحشت تاريخي اش بود جاويد نام حماسي اش حاج قاسم که تکفيريان وهابي آل سعود جانهاي کيفشان را در پي اين اسم و وجود حماسي بي شمار باخته و رنگ رخسار پليد از جايگاه وجود آفريده
آنها وهابي و تکفيريند با وحشت از نام حاج قاسم خوب آشنا و از سايه اش در عذابي تاريخي و دائمي اند حالا ببين سردار ولايت که بعد از شهادت اينگونه جمعي بزدل تکفيري وهابي را فراري داده است حال آنجا که در ميدان جهاد در پي و دنبال شکارشان بود بي شک تنبونها جا گذاشته و اينها با شورت ماماندوز فلنگ را به سوي يک معبر براي فرار جا گذارده اند

خادم-5

کتابي که عزت ابليس و شفاي سامري و ترغيب به شيطان پرستي از نگاه نخبه پروري و فرار مغزها را از پي فرهنگ غربي تعبير نمودن مکتب حيدري را در رهش قيام نکردن اهل بيت النبوه و امامت را در دوازده معصوم و بس تفسير کردن اين مي‌شود آنجا که از ابروي زهرا به کوثر جنت تعبير ميشد امروز شيطان پذيري و اطاعت از شيطان آزادگي و زندگي و...
لشمس الشموس قربونت برم من از تو مکتب را طلب نمودم مگذار به لطف و کرم مولايم عمل نتوانم بنمايم حتي اگر پشت ميله سرنوشتم شد آنجا را خالي نکن از آنچه در باورم عمري ساختم و آرزويم شهادت در پي آن مکتبي ست که صيانت از حيدر حي و ثاني و ذريگان و اهل بيت والايش همه و تماميت اين مکتب حيدريست

خادم-5

اي خدا شيطان بدجور در ميان جوانان ما رخنه کرده آنجا که هواي نفس در ميان اولاد ما جا خوش نمود آنجا که بيعت با ولايت به يک تمثيل وعده بسنده کرد و کوفيان را ترجمه کرد آنجا که لبيک يا ولي الله سر داديم و از شهادت تنها خاک ريز جنگ گرم را يعني مالک اشتر را ياد کرديم و عمار را بجايگاهش حسن اش را عطا نکرديم آنجا که دليل قيام عاشورا را از جامعه عزت و نعمت اش را فراموش کرديم بي حجابي ...

خادم-5

گفتماني که يک روز مصر زدگي را موجب عظمت سامري و گوساله اش بر قوم بر گزيده کرد افريته گري و ابليسي چون اسرائيل را تقديم ابليس نمود گفتماني که امروز غرب زدگي را ادامه ذلت پذيري مي کند که ثمره اش ما را مي تواند از رسالت مکتب حيدري و از آن اعتبار هستي بخش عالم خلقت و اساس وجودي اين مکتب ولايي و حيدري به اوج ذلت و به عمق ابليس سامري پرستان کشد که پناه مي بريم از اين عاقبت پليد با ولايتمداري

خادم-5

جهاد ما و دفاع ما از دين و عترت و قرآن اگر طريقت داشت و مقام و عزت و شرف اگر شهادت بود حاصلش اگر رمز آن رمزي به سوي خدا بود اگر لطف و کرم و شجاعت و تدبير و تکبيري بر او بود و اگر شهادت برايش بايد التماس ميشد اگر براي نيل به مردن بايد خداوند خواهان وقوعش ميشد همه در حسن وجود ولي الله يعني امامت و ولايت بود و بس يعني علي و آل علي بود که دفاع مقدس را تقديس نمود

خادم-5

مفهوم و مدلول دين و قرآن را در ذريه عالم امکان آن بقا کوثر جنت بر جبين ابرو و عزت خلقت آنچه که خدا فرمود خلق نکردم بشر را مگر به ابرو و عزت اهل بيت ولايت و امامت که درود خداوند بر اين شجره طيبه و صالح و بصير مگر دين آبرويي به رخسار بدون اين خاندان پيامبر از معصوم تا صالح و بصير از حيدرکرار تا حيدر حي و ثاني عصر آخر الزمان دارد آبرويي براي خود الي به لطف و کرم و علم و شرف قرآن

خادم-5

زن را اگر نشناختي عزت و مقامش را در خانه علي جوي آنجا که از عشق تا عزت و حشمت و همت و شجاعت و ذريه رسول اعظم ع آنکه کوثر جنت است و شيره هستي بخش شجره طيبه اهل بيت النبوه و ولايتش نامند بتن و وجود زهرا دخت الرسول است که حافظ و دريه کش اين ذريه فضل و کرم در خلقت بشر در کل امکان مي‌شود زن يعني نعمت و فضل و حافظ بقاي انسان بر جهان حرمت و عزت او آبروي هر مسلمان مومن اي محب دين و عزت انسان

خادم-5

و آن ر‌ز که فرهنگ غربي بر مردمي که روزي قوم بني اسرائيل را مصر زده نمود و گاو پرستي به جاي خدا پرستي شيطان پرستي و سامري جاي موسي نشست نفرين خدا و رسولش قوم بني اسرائيل را از بندگي به افريته گي پيوند داد حال واي به حال ياران علي و اولاد علي ع که غرب زدگي بجاي حيدري طريقي نشيند و هاليوود و غرب زدگي جاي عشق علي و اولاد علي را در زندگي ما پر کند و دل ما را از عشق ولايي خالي کند

خادم-5

آنها شهيد شهيده ب‌دند شهادتشان مايه افتخار مکتب حسيني ست من از آن مردني مي ترسيدم و ديدم که مردمش ولي حي و صالح خدا را ديدند و شناختند ولي ساده از وصف و عنايت اش گذر کردند همچو مرده اي که مي داند عزاي عزاداران را و مي شنود تلقين و نماز ميت را ولي ديگر توان تغيير در آنچه تقويم عمرش رل مي نوشت خبري نيست و دعاي عزيزانش فقط مرحمي ست کوچک به آن بلاي عظيمي که چاره اش مرگ ازسر پايان عمر نيست
+ خدايا برادرم و استادم مرا خوب آموختن و خوب آماده انجام بيعتم داشته اند بر جمالش و بر مکتبش و بر بيعتم سوگند اگر حاجاتم روا کند جهاني را به تپش وادارم آنچه اندرون عيان است چه حاجت به بيان است که يقين همان است که در طالعم حکم جهاد است لبيک يا حيدر حي و ثاني لبيک يا روقيه

علوي-12

+ بعضي از امتحانات الهي مدت کوتاهي داره و نهايتا سه چهارساله تموم ميشه، اما امان از زماني که يه امتحاني سي و چند سال طول بکشه و خداي نکرده ادامه هم داشته باشه! واقعا نفس گير ميشه...
چرا خداينکرده؟؟؟
علوي-12
دلا خو کن به تنهايي که از تن‌ها بلا خيزد...
همه 8 نظر
{a h=40kn}كيوان گيتي نژاد و{/a} احوال کيوان خان
مخلصيم شما خوبيد؟
+ خانم معلم درد مت دردي غريب بود ياد يار منتهاي درسي بود که گاها مي جستم به رخي اما نبود جز او حوري که او حق پدر بود استاد من استادي سخت گير بود هرچند برادري محبوب بود خرده نگير زبان قادرم عقل ناقصم درد غريبم قابل شرح نبود من مرغ پرکنده ام چيزي نمي آيد بر کفم درد بسيار داشتم خود را به مجنوني زدم تا خلوت شود از پي هر نفسي مجنونم ولي درمانده نيستم نخند به من هرچند خنده را خيلي دوست دارم همين
+ ديگر نيست مجالي و نيست تنعمي بازي روزگار عجب قافيه اي بر من نشان داد آنروز که آمدي چه مشتاق و پريشان بودي امروز که مي‌روي چه سنگدل و ناله گشان قصد سفر مي کني؟مرا در خود کشتي ندانسته جرم محکوم زمين و زمانم نمودي ار واژه اي خصمي نابخوشده ضميمه مردودي ام نمودي اصلا کي آمدي و کي رفتي؟همه چيز خواب پريشاني بود يا حقيقتي مقهور کننده؟اينها را بگذشتيم مهم اين است که في الحال نيستي که سلام ام حتي کني
سلام معلم
mp3 player شوکر
.: مهديار :.
رتبه 0
0 برگزیده
526 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
.: مهديار :. عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top