قرمز سبز آبي خاکستري
اگر هوست را پيروي كني، كر و كورت مي سازد و فرجامت را تباه و تو رانابود مي كند . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت