سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تفکر بسیجی

مقابله سخت آمریکا با انقلاب نرم اسلامی ایران

مقابله سخت با انقلاب نرم اسلامی   ایران

هر عمل سختی بر علیه انقلاب نرم اسلامی ما محکوم به شکسته

نهضت اسلامی ما که ثمره اون شد انقلاب اسلامی از چندین سال قبل از سال 57 متولد شد ... اینجور نبود که یک کودتا نظامی یا سیاسی بشه و انقلاب شکل بگیره .. از دوران مشروطه از دوران سید جمال این نهضت رسما خوار چشم همه اسلام ستیزان شده بود ... که منتهی شد به انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران ...
انقلاب ما یک جنگ نرم بود ... جنگ نرمی علیه نظام سلطه علیه امپریالیسم علیه استکبار و رهبران زور گوی عالم که از ایران اسلامی شروع شد و جهانی خواهد شد ... انقلاب ما یک جنگ نرم بود بدون خشونت بدون استفاده از ابزارهای سخت و گاها امکانات پیچیده رسانه ای .. انقلاب ما از اعلامیه ها شروع شد .. اعلامیه هایی که تو زیر زمین خونه ها با دستگا های اپ هندلی تکثیر میشد .. اعلامیه هایی که رژیم شاه اگه دست کسی میدید اونو میکشت حتمی ..  یک انقلاب نرم بدون خشونت علیه دنیای زور و کفر .. که موفق هم شد .. موفق شد به شیوه نرم دهن همه زور گویان رو ببنده ... دقیقا همون شیوه نرمی که پیامبر استفاده کرد برای اینکه اسلام رو حاکم جزیره العرب کنه .. و دیدیدم که چی شد .. همون کاری که حضرت علی کرد تا نذاره اسلام به دست نا اهلانش بیوفته و دیدیم چی شد .. تو دوره چند ساله حکومت علی ع همش جنگ بود .. چون علی ایستاد مقابل زور و بی عدالتی .. جنگ جمل و صفین و نهروان .. جنگ ایران آمریکا انقلاب نرم اسلامی ایران
انقلاب نرم  اسلامی ما سال 57 به نتیجه رسید و حکومت تغییر کرد .. دولت های استکباری  از همون روزهای اول به دنبال شکست این حکومت بودند ...  و بهتره ریشه ای تر بگیم که از دوره مشروطه و رهبریت سید جمال به شیوه نرم و سخت دنبال سرکوب کردن این نهضت بودند .. ولی نتونستن .. انقلاب که شد  آمریکا مخصوصا نفهمید که چه حرکتی شد .. تو تحلیل این حرکت موند که چجوری با  این همه قدرت نظامی و سیاسی یه پیر خمین میاد مردمو جمع میکنه دور خودش بدون سلاح اینطوری انقلاب میکنه ... عصبی شد در مونده شد .. نتونست تحلیل درست کنه .. پس نتیجه این شد که نتونست راه حل درست مقابله رو پیدا کنه ... چندین تا کودتا برنامه ریزی کرد ..  از جمله کودتای نوژه .. حمله مستقیم کرد به ایران .. اولین حمله مستقیم امریکا به ایران همون جریان طبس بود .. که چجوری دست خدا کمکمون کرد و اون حمله در نطفه خفه شد .. این ماجرای صحرای طبس اولین حمله مستقیم سخت آمریکا به ایران بود که در اوایل اقلاب قصد داشت رهبرای نهضت رو بکشه و مردم رو تنبیه کنه به قول خودشون که انقلاب کردند ..  کودتای نوزه هم همین برنامه رو داشت .. ماجرای بنی صدر هم که به نوعی کودتای نرم بود همین بود قصد و هدفش و ماجراهای دیگه .. همه هدف این بود که تو سال های اول انقلاب نذارن این انقلاب در دلها و ذهن ها ریشه بدوانه .. یعنی نذارن انقلاب نرم اسلامی ما تسخیر ذهن ها و قلب ها رو بکنه به شیوه منطقی و درست نه با دروغ و فریب ...
آمریکا وقتی دید نمیتونه کاری پیش ببره باز هم مجنون وار دستبه حماقتی دیگه زد .. این جنون ناشی از این بود که در جنگ نرم چند ده ساله با نهضت ما شکست خوره بود و ما موفق شدیم انقلاب کنیم .. به دستور امریکا و حمایت نزدیک 40 کشور .. که حمایت تجهیزاتی و انسانی کردند .. جنگ شروع شد .. این جنگ از همون ابتدا متهم به شکست بود .. چرا ؟؟ .. چون هیچ وقت با یک روش نرم نمیشه به روش سخت مقابله کرد .. چون روش نرم قلب ها و ذهن ها و دلها رو به دست میاره .. روش سخت جسم ها رو ... اگه جسم طرف هم هلاک بشه تو روش سخت .. ولی باز روحش پیروزه .. امریکا این حماقتو کرد به وسیله عراق حمله کرد .. حمله ای که هر کس تجهیزات دو طرف دعوا رو میدید میگفت ظرف چند ساعت حکومت ایران سقوط خواهد کرد .. این حرفو صدام هم زد .. حرف خنده داری نبود .. بر اساس تحلیل هاشون در مورد ظواهر امر بود و تخلیل درستی هم بود .. ولی یک چیزی رو نادیده گرفتند .. اینکه انقلاب ما انقلاب نرم اسلامیه .. با جسم و جان کاری نداره .. اصل مطلبش برای باطن و ذهن ها و قلب ها و دل هاست .. اگه دل رو درست پرورش دادی و ایمان به خدا رو کاشتی توش .. دیگه جسم فرقی نداره چی باشه ، هر چی باشه تا اخرین قطره خونش رو فدای راه میکنه .. ولی وقتی فقط رو جسم کار کردی یه هیکل 200 کیلویی پیدا کردی .. اولین شبهه که بیاد تو ذهنش یا اولین عملیات روانی که بشه اون خودشو میبازه و به اندازه یک ادم 20 کیلویی توان نداره ..
آمریکا اینها رو نفهمید و حمله سخت کرد به انقلاب نرم ما .. نتیجش شد اینکه ایران که کلاش هم رزمندگانش بلد نبودن اکثرا دست بگیرند .. جلوی ارتشی از تمام دنیا و با تمام تجهیزات روز دنیا چه نظامی چه مخابراتی چه امنیتی چه اطلاعاتی ایستاد و نهایتا پیروز شد .. این درس عبرتی باید میشد برای امریکا ... که احتمالا شد ..
گذشت چندی سال .. تو این چند سال کوچکترین کاری که شما فک کنید امریکا میتونست بر علیه ما بکنه و نکرد ، نبوده .. اگه احتمال بده چند درصد این کارمون نتیجه مثبت داره این کارو میکرد ولی نتیجش میشد انزوای بیشتر دولت آمریکا .. گذشت تا چند سال پیش که دوباره زد به سرشون که کودتای محملینی که طراحی کرده بودند برای سلطه به جهان و روی چند کشور با موفقیت تست کرده بودند رو تو ایران اجرا کنند .. از چندین سال قبل از انتخابات 88 شروع کردند .. هدف اصلیشون احمدی نژاد و اینها نبود .. هدف اصلی و روش اصلی این بود دو نفر بیان تو یک انتخابات که مخالف هم باشند .. ولی یکیشون پیروز شد مخالفان اون بریزن تو خیابون ..  حالا لطف خدا بود که دولتی که طرف جمهوری اسلامی بود دولت احمدی نژاد بود که با اون  خجم خدمات بود و خیلی طرفدار داشت .. و طرف دیگه موسوی بود که اون هم از جریان حزب اللهی خیلی هوادار داشت ..
کودتای نرمی طراحی شد ... رسید به مرحله اجرا .. اجرایی شد داشت همه چیز با برنامه پیش میرفت ... رسید به 29 خرداد .. سخنرانی تاریخی رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خامنه ای روحی فداک .. همه معادلات چند ساله رو به هم زد .. باز هم امریکا در محاسبات اشتباه کرد و نفهمید که انقلاب نرم اسلامی ما با دلهای ملت کاری کرده که ملت حاضرن حتی حرف خودشون رو بخورن تا حرف رهبرشون شنیده بشه .. همه فصل الخطاب قرار دادن سخنان رهبری رو تو اون روز .. امریکا باز تو تحلیل این ماجرا موند .. نتونست بفهمه چه خبره .. نتیجه این شد که انقلاب نرم سبز ها تبدیل شد به خشونت و جنگ نیمه سخت شهری .. 30 خرداد 88 .. اون درگیری عظیم در خیابان ها با اون حجم تلفاتی که بود از مردم از بسیج از سبز ها .. که باز نتیجش این شد که ییهو مردم کنار کشیدن کاری نکردن نه اینوری شدن نه اونوری ( اون مردمی که سبز بودن رو میگم ) .. دیگه راهپیمایی های سبز ها از چند ده هزار نفر رسید به چند هزار رسید به چند صد .. اون هم با خشونت و درگیری .. اوج درگیری رو هم در روز عاشورا میبینیم که چی شد ..  جنگ نرم و یک کم نیمه سخت دولت های استکباری که تو ایران بود سال قبل ... با تدبیر رهبری و انقلاب نرم اسلامی خودمون .. شکست خورد .. رسید به اونجا که مردم چند ده میلیونی 9 دی ریختن بیرون .. 22 بهمن که دشمن اخرین زورشو زد که جنگ شهری درست کنه با بمب گذاری و تیر اندازی .. شد حماسه بی نظیر ملت ایران .. 50 میلیون ادم اومدن تو خیابون ها و شعار مرگ بر منافق سر دادن .. شعار خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست .. سال 88 هم انقلاب نرم اسلامی بر کودتای نرم امریکا فائق شد .. طبیعی بود که امریکا از این شکست سرخورده بشه .. ما منتظر یه واکنش مجنون وارانه از امریکا بودیم .. بعضی گفتن قطعنامه واکنش به این شکست بود .. ولی نه قطعنامه یه هدف جزئی بود .. واکنش به این شکست   دقیقا مثل همون شکست از نهضت اسلامی در اوایل انقلاب رسید به تهدید نظامی برای شروع جنگ سخت .. دقیقا همون فرمولی رو طی کرد که برای انقلاب ما طی کرده بود .. و باز هم نفهمیده که با شیوه سخت نمیشه انقلاب نرم اسلامی رو شکست داد .. و مطمئن هستید .. مطمئن تر باشید که احتمال اینکه حمله نظامی بکنه امریکا خیلی کمه .. هر چند پرونده شروع جنگ رفته به کاخ سفید و داره مطالعه میشه روش تا جواب داده بشه ... ولی اگر هم این حماقت رو بکنن و حمله کنن میدونن که تمام منافعشون در قسمت به قسمت جهان مورد هجوم قرار میگیره و ایران امروز این توانایی رو داره که اگر شیوه جنگ رو سخت کنند ایران هم با شیوه سخت وارد بشه و تمام دولت های مستکبر عالم رو از صحنه روزگار محو کنه .. مخصوصا اسرائیل ...

هر عمل سختی بر علیه انقلاب نرم اسلامی ما  پیش از شروع محکوم به شکسته .. اینو امیدوارم سیاستمداران و تحلیل گران آمریکایی و صهیونیزمی بفهمن

پ.ن : هجمه رسانه ای شده برای سبزکا که نذارن اگه حمله به ایران شد به نفع جمهوری اسلامی علیه آمریکا بجنگند .. و جالبه که  این القا روشون تاثیر گذاشته و یه سری دارن کوچ میکنن خارج از کشور و یه سری از ترس دنبال لونه موش ...
پ.ن : پرونده مربوط به شیوه حمله به ایران تقدیم پرزیدنت اوباما شد جهت اعلام رای .. دوستانی که سریال 24 رو دیدند احتمال بتونن حدس بزنن نتیجه این کار چیه ::دی

فیلم
»» سرنوشت بازیگران 18 تیر 78 (+)
»»
امام خامنه ای ونگاه غرب به ایشان (+)
»» کلیپ ولایت فقیه (+)

»»  باعلی درافتادند- امام خامنه ای (+)
»» دیکتاتوری! (+)

صوت
»» مداحی با موضوع بصیرت (+)

»» ترتیل قرآن توسط رهبر (+)

»» امام خامنه ای - الگوی مصرف (+)   

»» شهید بهشتی -من همینی هستم که هستم. (+)

»»  علامه محمد تقی جعفری - الماس و زغال (+)  

عکس
»» نائب مهدی (+)

»»   ریزش سبز (+)
»»  وطن فروشی از نوع سبز...! (+)
»»  ما تشنگان قدرتیم، نه شیفتگان خدمت...! (+)

یاعلی

آقا بیا

 
 
تگ ها : جنگ نرم، امام خامنه ای، ایران، امریکا، انقلاب نرم اسلامی، جنگ سخت    Bookmark and Share

فرند فید » ظرفیت شناسی و آسیب شناسی شبکه های مجازی

ظرفیت شناسی و آسیب شناسی شبکه های مجازی

شبکه فرند فید

شبکه فرند فید اساسا یک سایت وب 2 صرف محسوب میشود ... میشه گفت کسی که بخواد معنی حقیقی  فضاهای وب 2 و اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات صرف رو بفهمه باید بیاد تو این شبکه و ببینه .... فضای این شبکه عموما فضای فان و طنز آلود هست البته گاهی پیش میاد که بحث های خوب و قوی تو این شبکه بشه ولی به ندرت پیش میاد .. این شبکه بیشتر جنبه سرگرمی داره و اساسا محیط این شبکه اینجوری شکل گرفته یا شکل دادن ..
بحث هویت دهی این شبکه ها به افراد هم شامل این شبکه میشه که اتفاقا بیشترین هویت دهی رو داره تو رفتار و اخلاق و حتی کردار و عمل ادم ها ... اولا این شبکه شدیدا اعتیاد اوره یعنی وقتی بشینی پاش سخته پاشدن ازش مخصوصا اگه فعالیتت هم زیاد باشه .. دلیلش هم اینه اساسا تو دنیای مجازی همه محتاج دیده شدن هستند .. وقتی یک فیدی میزنی یکی دیگه نظر میده یا لایک میزنه احساس دیده شدن میکنی برا همین جذب میشی .. تو محیط های فیس بوک یا توییتر یا گودر این حس کمرنگ تره یا نیست .. محیط فرند فید یا اصطلاحا فرفر این نزدیکی احساسی رو به نحو احسنت درست میکنه که محیطی شبیه روم ها چت میشه و حتی از اون هم بهتر و با نظم تر ... فرند فید ظرفیت شناسی و آسیب شناسی
این شبکه باز هم به صورت روم به روم هست ولی این امکان رو داره که بتونی تمام فید های اعضای این شبکه رو ببینی به صورت پابلیک یا عمومی ... ولی تو صفحه خودت فید کسانی رو میبینی دوستشون باشی و به اصطلاح سابشون کرده باشی یا فید هایی که این دوستانت لایک زدن یا کامنت گذاشتن از بقیه ...  یکی از امکانات جالب این شبکه اینه که میتونی صفحه خودتو خصوصی کنی .. یعنی به راحتی میتونی یه شبکه خصوصی درست کنی .. کسانی هم که  فید های شما رو میبینند کسانی هستند که شما عضویتشون رو تو صفحتون تایید کردید ..  و به نظرم یه شبکه سریع  حتی نزدیک به سرعت توییتر یا اعضای مشخص میتونید تو این سایت داشته باشید ... ولی مشکل اینجاست که همونطور که گفته شد اساسا محیط شبکه محیط فان و طنز الوده .. مطلب جدی هم بزنید برداشت شوخی میشه ... کسیم وارد این شبکه بشه رفتارش همین میشه ...
از دیگر مزایای سایت میشه به ریلود شدن خودکا سایت اشاره کرد که نیازی نیست شما هی صفحه رو رفرش کنید که مطالب جدید بیاد خود مطالب جدید که نوشته بشه لایک زده بشه کامنت گذاشته بشه خود به خود به صفحه اضافه میشه و این باعث تقویت وابستگی به سایت میشه .. تو محیط های وب 2 و اکثرا وب 2 های ایرانی و فارسی مشکل بزرگ بین کاربران اینه که صفحه دیر رفرش میشه و بعد از رفرش دیر لود میکنه کل صفخه رو و این خودش مسبب کلی از مشکلات و اختلالات روانی هم میشه تو جسم و روح کاربر .. ولی تو این وب 2 ها  نظیر فرند فید یا فیس بوک و توییتر این بحث ریلود بودن خود سایت این جذابیت منحصر به فردی ایجاد میکنه که خب تونسته درصد زیادی هم جذب کنه ..
حضور بچه های مذهبی حزب اللهی و بسیجی در این سایت نسبت به کل سایتهای اینترنت چشم گیره .. یعنی حضور همه وقته و با جمعیتی زیاد تقریبا نسبت به باقی سایتا در این شبکه دیده میشه ... از لحاظ عددی آدم های بی تفاوت بیشترین تعداد رو دارند بعد مخالفین و معارضین معترضین هستند بعد بچه های حزب اللهی .. در این سایت بر خلاف شبکه هایی مثل فیس بوک و یوتیوب درصد ایرانی های حزب اللهی چند برابر مردم خارج از کشور  مسلمان یا طرفدار  انقلاب اسلامی هست ... تو فیس بوک  بر عکس این مطلب هست ...  ولی از لحاظ محتوایی میشه گفت محتوای کلی سایت رو بچه حزب اللهی ها و گاهی محالفین معین میکنند که اغلب موارد غیر سیاسی یا غیر مذهبی هست .. اساسا در این شبکه مطالب سیاسی و مذهبی چون هم بچه مذهبی ها (متاسفانه) هم بقیه افراد علاقه ای به این مباحث زیاد نشون نمیدهند پا نمیگیره و میبینیم که نوعی اتلاف وقت یا خوشبینانه سرگرمی برای ماها درست شده ....
در این سایت معمولا چیزی که خیلی زیاد لایک میخوره معمولا عکس هایی هست که از خود بچه ها منتشر میشه عکس های شخصی خودشون که اغلب آدم های بی تفاوت اونجا این کارو میکنند ... فیدهایی که بیشتر کامنت میخوره یا جنبه طنز و بحث های بیهوده و خنده اور است یا  کل کل کردن ها برای کم نیاوردن یا جلب توجه ... البته تک و توک بوده که بحثای خوب و پر کامنت و کم لایکی که همه توش سهیم بودند و بحث خیلی خوبی هم شده ...
قابلیت دیگه اینکه روم های این شبکه خیلی کمک شایان دیگه ای میکنه به شبکه شدن ... شما روم با موضعات مختلف میزنید یا روم خصوصی میشه یا عمومی و میتونید یا همه رو اجازه دیدن روم رو بهشون بدین یا کسانی که شما تایید میکنید باشند فقط ... این روم ها به بحث های جهت دار و شبکه ای خیلی کمک میکنه .. چیزی شبیه پیج های شبکه فیس بوک هست منتهی حالت غیر رسمی تر داره ...
از دیگر قابلیت های این شبکه گفتیم سرعت خبر رسانی نزدیک به توییتر داره ... شما از گوشی خودت با نصب برنامه های گوگل تاک یا نرم افزار های دیگه میتونید مستقیما رو این سایت مطلب یا عکس حتی بگذارید  به جز نرم افزار هم سایت هایی هستند که با گوشی میشه رفت تو اون سایت ها و فید زد فیدهای بقیه رو نگاه کرد کامنت گذاشت لایک زد هزینه کمی هم داره معمولا .. این هم مزیت فوق العاده این شبکه هست ...
در بحث حوادث بعد از انتخابات دشمن سرمایه گذاری مستقیمی رو این شبکه نکرد ... به دلایل بالا که گفتیم توش کار مفیدی نمیشه زیاد کرد .. ولی سرمایه گذاری غیر مستقیم و خوبی داشت .. .این سرمایه گذاری این بود که تا میتونه بچه های حزب اللهی رو بیاره تو این سایت و هویت سازی این سایت رو روشون پیاده بکنه و بکنه همون چیزی که میخوان ... نتیجه این میشه که در وسط جنگ که رهبرمون میفرمایند که جنگ نرم به مراتبط بیشتر از جنگ سخت خطر داره ما در وسط این جنگ در این محیط سرگرم شدیم و باصطلاح بازی میکنیم .. دشمن کاری کرد که من بچه بسیجی که ادعای این رو دارم که رزمنده جنگ نرمم یا نه افسر جنگ نرم هستم و ادعام گوش همه رو کر کرده صبح تا شب تو فرند فید فید بزنم و بخندم .. بعد خانواده دوستان سوال میکنن چیکار میکنی میگیم داریم جنگ نرم میکنیم ..
در این حال و هوایی که دشمن با تمام توان خودش داره حمله میکنه فعالین اینترنت ما کسانی که صبح تا شب تو نت هستند  بعضیشون که اقلیت هم هستند تو این سایت میگذرونند زمانشون رو و با فید هایی طنز یا بی محتوا و گاهی خلاف شرع و عرف از حرف های زشت و رکیک گرفته تا عکس هایی از غذای امروز و دیروز تا گل به خودی های غیر قابل باور در این شبکه از طرف بچه های حزب اللهی دیده میشه ... حتی گاهی دیده میشه به خاطر جواب سلام دادن یک دختر خارجی بی بند و بار بچه حزب اللهی ما حاضره همه چیشو بفروشه تا گوشه نگاهی از اون رو بگیره و از این مطالب بوده هر چند کم ... میشه گفت بیشترین گل به خودی هایی که بچه های فضای سایبر به دروازه خودی زدند در همین سایت بوده نسبت به سایت های دیگه و به نوعی خیلیا در این سایت جذب حداقلی و دفع حداکثری داشتن و بهانه و دلیل و مدرک میدهند دست دشمن که اینها عقده ای روانی وحشی و بی ادب و فحاشن ...
اما پتانسل سایت واقعا پتانسیل خوب و قابل استفاده ایست اما با پشت کار ..  بعضی مدعی هستند که فضای این شبکه در دست بچه مذهبی های ماست .. بله درسته جوو سایتو این بچه مذهبی ها معین میکنن ولی چه جوو؟؟؟ جوو بد دهنی جوو بی محتوایی جوو غیر قابل قبول این ها رو دارند منتشر میکنند و مدعی مبارزات نرم هم هستند .. تا یک فید سیاسی زده میشه تا یک فید بحث سیاسی میشه یا اکثرا اون فید رو هاید یا پنهان میکنند که نبینند  یا شرکت نمیکنند یا اون طرفیم که داره صحبت میکنه اونو تمسخر میکنند و مقابلش وایمیسند یا به فرد تذکر خصوصی میدهند که این فضا جای این حرفا نیست ول کن ... فهم ما درک ما از این شرایط همین شده به بهونه جنگ نرم تو این شبکه هر کاری بخوایم میکنیم وقتی بحث جنگ نرم واقعی بیاد وسط مقابلش می ایستیم .. حالا صرفا بحث سیاسی جنگ نرم نیست بحثای فرهنگی بحثای ریشه ای این ها همه بحث هایی هستند که اغلب بایکوت میشند یا جنبه شوخی و طنز پیدا میکنند ...
پتانسیل این شبکه  این اجازه رو میده که شبکه تحت نظر خودت رو یعنی اون میزان سابسکریپ هایی که داری رو به سمت موضوعی هدایت کنی .. اغلب اینطوریه که اگه زیر فیدی بحث بشه  اکثریت شرکت میکنند حتی در حد نظر .. ولی زیر چه فید هایی معمولا بحث میشه ؟؟ معمولا فید های بی محتوا بحث های بی محتوا ... یه مدیریت درست یه شبکه درست میتونه این مشکلاتو حل کنه .. کار یک نفر هم نیست .. میشه با 10 - 15 نفر شروع کرد فید زد بحث راه انداخت همون 10 نفر شبکه اولیت بیان تو بحث شرکت کنند کم کم بچه های دیگه میان شرکت میکنند و طی مرور زمان میشه گفت جوو غالب و درست این شبکه در دست بچه مذهبیاس ..
دشمن فکر این رو هم نمیکنه زمانی بچه های مذهبی بتونن از این سایت علیه دشمن استفاده کنند و ضربه بزنن .. چون دشمن این سایتو برای این مدت هیچ سرمایه گذاری مستقیمی نکرده و غیر مستقیم اون فعالین نت رو اینجا کشونده که  یا کارشون تو زمینه جنگ نرم صفر بشه یا اقلا نتونن صد در صد دین خودشون رو به انقلاب بدن تو این شرایط .. با سرگردم کردن مذهبی ها در این سایت به محتوا های بی محتوا و فاقد ارزش تونست کاری کنه که در صحنه های دیگر حضور این بچه مذهبی ها قطع بشه یا کم بشه ...  اگه با استفاده از پتانسیل همین شبکه فرند فید دشمن ضربه بخوره چون استحکامی برای این جناحش نذاشته قطعا ضربه کاری خواهد بود ... قطعا میشه از فرند فید به عنوان شبکه اول بچه مذهبی ها استفاده کرد با یک مدیریت محتوای خوب ..
این شبکه فیلتر هست و بیشتر به خاطر مسائل اخلاقی فیلتره چون بالاتر گفته شد درصد ادم های بی تفاوت زیاد تر از دو گروه دیگس برای همین فید های متنوع و گاها جاذبه جنسی زیاد زده میشه برای همین باز هم به جای اینکه یک صفحه رو فیلتر کنند کل فرند فید رو فیلتر میکنند ..

پ.ن :در اخر پیشنهاد میکنم یه اکانت در این سایت داشته باشید و وصلش کنید به فیس بوک یا گودر  یا توییتر و یوتیوب و هر جایی عضو هستید و وقتی مطالب تو اون سایتا بذارید تو این جا هم میاد .. فقط مراقب اولا اعتیاد و دوما محتوای حرفاتون در اون سایت باشید هر چند کسی که واردش بشه هویت جدید پیدا میکنه ...
پ.ن : اکانت من تو این سایت اینه (+ ) برای ساختن اکانت به اینجا مراجعه کنید (+ )
پ.ن : قسمت بعدی در مورد گوگل ریدر یا گودر می باشد .

یا علی

آقا بیا

 
 
تگ ها : جنگ نرم، ظرفیت شناسی، آسیب شناسی، فرند فید، شبکه، وب 2، بچه حزب اللهی ها    Bookmark and Share

التزام به ولایت فقیه از حرف تا عمل

التزام به ولایت فقیه از حرف تا عمل

القای تفکر نقد دولت برابر با مخالفت با نظام و ولایت

اول به این دو استفتاء توجه کنید :

سوال : چه کسی به ولایت فقیه ملتزم است ؟ آیا هر گفتاری و رفتاری در افراد نظام جمهوری اسلامی که در ان رگه هایی از نقد و یا اختلاف نظر با ولی فقیه است ، نشان از این دارد که این فرد به اصل ولایت فقیه عملا ملتزم نیست ؟ چه معیاری وجود دارد که بتوان مرزها را شناخت و در جدا کردن خودی و غیر خودی اشتباه نکرد؟ چه کسی به اصل ولایت فقیه یا به قول شریف حضرت امام ره  همان ولایت رسول الله در عصر غیبت حقیقتا پایبند است ؟
امام خمینی : قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد . ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است . همان ولایت رسوال الله است . و اینها از ولایت رسول الله هم میترسند ! شما بدانید که اگر امام زمان سلام الله علیه حالا بیاید ، باز این قلمها مخالفند با او . و آنها هم بدانند که قلمهای انها نمیتواند مسیر ملت ما را منحرف کند . آنها باید بفهمند اینکه ملت ما بیدار شده است ، و مسائلی که شما مطرح میکنید ملت میفهمد ، متوجه میشود ، دست و پا نزنید !خودتان را به ملت ملحق کنید .
< 1 >
امام خامنه ای : نمی شود هر کسی را به مجرد اینکه یک کلمه ای حرفی بر خلاف آنچه که من و شما فکر میکنیم ، زد ، بگوئیم آقا این ضد ولایت فقیه است . در تشخیصها خیلی باید مراقبت کرد . من تاکیدم به شما جوانان عزیز فرزندان عزیز خود من ، جوانان پور شور این کشور در سرتاسر میهن عزیز ، همین است . انگیزه ها با شدت با قوت با ایمان کامل ، با امید کامل به آینده حفظ بشود ؛ اما در تشخیص ها و مصداق ها محتلف دقت بشود . بی دقتی در مصداق ها گاهی اوقات ضررها و لطمات بزرگی خواهد زد
< 2 >

سوال : نظر حضرت عالی در مورد گروه های حامی ولایت چیست ؟
امام خامنه ای : به نظر من همه گروه ها حامی ولایت هستند ، من گروه قابل توجهی که ولایت را قبول نداشته باشه در کشور ما نمیشناسم ، ولایت را قبول دارند همه ، حالا ممکنه بعضی عشق و اخلاص بیشتری داشته باشند بعضی کمتر داشته باشند . مثل ولایت ائمه علیه اسلام ، همه قبول داریم . یک نفری هست که تا اسم امیر المومنین می اید چشمانش پر از اشک میشود . عشق بیشتری دارد تبعا ثواب بیشتری میبرد . یک هم هست که حضرت را قبول دارد امام میداند، مخلص ایشان هم هست ، حاضر است در راه امیر المومنین کشته هم بشود ، امام اینجور هم نیست که تا گفتند اسلام علیک یا امیر المومنین چشمانش  پر از اشک بشود . نمیشود گفت آقا شما ولایت را قبول ندارید چشماتون اشکی نشد . گروه های دانشجویی با من ارتباط دارند همشون می ایند پیش من ؛ چه گروه های دانشجویی چه افراد دانشجو ، همشون اظهار ارادت به ولایت میکنند همه قبول دارند .

چند روزیست که باز این روشنفکران! سبز طرح های بنیادین! به سرشون زده و این استفتائات رو بازخوانی کردند ... هجمه هایی روی سوال اول و پاسخ امام خامنه ای ( روحی فداک ) داشتد ... سوال اول و پاسخ امام خمینی در مورد این سوال رو هم گذاشتیم تا ببینیم مدعیان خط امام چه میکنند ... همونطور که امام فرمودند ؛ حتی امام زمان عج هم همین حرفو بزنه همین افراد با همین اسم ها مقابلشون خنجر میکشند ..
اما در مورد گروه های ضد ولایت و افراد ضد ولایت .. یه القایی دشمن میخواست بکنه ؛ قبل و بعد انتخابات .. اینکه هر کس مخالف احمدی نژاد هست یه نه بزرگ به رهبری گفته ... بحث همین بود که احمدی نژادیا فکر کنند که هر کس با احمدی نژاد هست موافق رهبر هست و هر کی جدا از احمدی نژاد مخالف رهبر ..  یعنی یه تفکری رو القا میخواستند بکنند و رو بعضی موفق شدند که القا کنند که هر کس از دولت انتقاد کرد اول مخالف صریح ولایت فقیه هست دوم مخالف این نظام و این انقلاب  ..
تو تاکسی هر کسی کوچکترین شکایتی بکنه از وضع موجود اگر یک مخالفی یه معارضی یک سبزی تو تاکسی باشه این تفکر بهش القا شده که هر کس از گرونی مثلا اعتراض کرد این مخالف دولته بعد مخالف رهبری و ولایت فقیه هست بعد مخالف نظام و انقلاب و اخر هم میرسه به جایی که مخالف اسلام هست طرف .. متاسفانه این تفکر تو بعضی بچه های مذهبی ما هم هست  و میشه گفت تو همه سبز های امروز هم هست ..
شنیدم که متاسفانه این استفتاء رو به محض مانور سبزک ها از رو سایت لیدر برداشتند . البته من خودم ندیدم از رو اون سایت و کار تبلیغاتی بزرگی هم رو این به اصطلاح عقب نشینی انجام شد . تو این مدت دوستان حزب اللهی نت از جمله خودمون پشت سنگر ها خوابمون برده بود . این استفتاء روی سایت خامنه ای دات آی آر هست هنوز و کاملتر حتی .. این لینک اون استفتاء در سایت (+ ) ..
باید همه توجه داشته باشیم که چند ماهه این جنبش خاموش هست . به اون چند نفری که طرفدار این جنبش هستند هم از طریق هزاران رسانه تلقین شده که شما اتش زیر خاکستر هستین .. قبلا بی شمار بودند ، الان شندن آتش زیر خاکستر .. متاسفانه دشمن دروغ های خودش هم باور کرده و قصد اینو داره که یه جرقه بزنه این جنبش زیر خروار ها خاکستر که روی خودشون ریختن! ؛ بیاره بیرون ... از بازخوانی تاریخ شهدای!سبز بگیرید تا امروز این جمله که قصد داشتن یه حرکتی علیه رهبر شکل بگره که بتونن در ادامه اقلا دوباره فضای اینترنت رو دست بگیرند ..
این حرکت نخ نما شده دیگه برای کسی اهمیت نداره شاید یه تعداد مزدور رو این خبر و نشرش کار کنند ولی بدنه معترضین ( نه معارضین ) کاری به این کارا ندارند و اغلب پی کارهای روزانه خودشون هستند ...
این پاسخ های کوبنده در مورد ولایت فقیه از امام خمینی و امام خامنه ای شبهه ای برای کسی باقی نمیذاره .. نه اینور نه اونور .. لازم نیست کسی برای نشون دادن ولایتی بودنش عکس امام خامنه ای بک گراند گوشیش باشه لازم نیست تا کسی انتقادی از دولت کرد از رهبری کرد سریع جوش بیاره .. خیلی جاها سکوت بهترین جوابه باعث میشه طرف به حرفش فکر کنه ولی وقتی جواب بدی و خیلی بد جواب بدی باعث کل کل و اخرش هم دعوا و اعصاب خوردی میشه ..
»» صوت پاسخ اول امام خامنه ای (+ )
»» صوت پاسخ دوم امام خامنه ای (+ )
<1> : صحیفه امام ج 10 ص 309 سخنرانی در جمع مردم و عشایر در قم 30 مهر 1358
<2> : سخنرانی در جمع بسیجیان سراسر کشور 4 آذر ماه 1388

یا علی

آقا بیا

 
 
تگ ها : جنگ نرم، امام خامنه ای، ولایت فقیه، سبزک    Bookmark and Share

یوتیوب ؛ ظرفیت شناسی و آسیب شناسی شبکه های مجازی

ظرفیت شناسی و آسیب شناسی شبکه های مجازی

شبکه چند رسانه ای یوتیوب

سایت یوتیوب بزرگترین سایت آپلود ویدئو در جهان است که در رنکینگ سایت الکسا رتبه سومین سایت بزرگ جهان بعد از گوگل و فیس بوک رو از آن خودش کرده .. این سایت در بسیاری از کشورا فیلتر محلی میشه و گاهی دولت خانواده هایی که فرزند زیر 18 سال دارند این سایت رو برای اون خونه فیلتر میکنند یا بعضی کشورا خانواده ها از دولت میخوان که فیلتر بشه یا خودشون از طریق پروکسی فیلتر میکنند .... این سایت ضوابط اخلاقی خاصی نداره همه جور کلیپی روش میشه آپلود کرد .. اما کلیپ خشونت امیز از طرف مدیریت محتوای سایت پاک میشه ...   یعنی روی کلیپ های خشونت امیز سانسور میذارن که کار بدی هم نیست ... ظرفیت شناسی و آسیب شناسی یوتیوب
ظرفیت کلیپ گذاری سایت در این حد هست که اگه کلیپ رو آپلود کنید  تگ ها یا برچسب های درست بزنید بدون اینکه کلیپ جایی تبلیغ بشه براش قابلیت اینو داره که متناسب با نیاز خبری روز این کلیپ تا ده ها هزار بار در روز دیده بشه ... برای همین درخواست ما از همه بچه هایی که تو نت کار صوتی تصویری میکنن این بوده که هر چی میسازند اقلا یه نسخه روی یوتیوب آپلود کنند ؛ تلبیغ هم نکردند روش مهم نیست ...  سایت یوتیوب به عنوان یه شبکه بین المللی عمل میکنه که میشه گفت بزرگترین رسانه تصویری دنیا هم محسوب میشه به نوعی کار شهروند خبر رو انجام میده اما نه با دید جاسوسی با دید معنی حقیقی کلمه .. یعنی هر کسی میتونه با گوشی خودش از یه واقعه فیلمی بگیره تو این شبکه پخش کنه و از اون فیلم خبر اول رسانه ای دنیا رو بسازه ..  این دیدگاه مثبت و منطقی به این شبکس ...
چند سال پیش برخی بچه های فعال بسیجی تو نت تصمیم گرفتند به اصطلاح عملیاتی روی این شبکه انجام بدهند .. صحبت های امام خمینی امام خامنه ای و کلا کلیپ های حزب الله و شور آفرین و دشمن خورد کن رو روزی ده تا 50 تا کلیپ آپلود کردند که اون صفحه اول یوتیوب برای اون زمان رو بگیرند و بتونند این بحث شهروند خبر رو پیاده کنند و به دینا بفهمونن که بچه بسیجی یعنی این  .. اکثر فیلما هم زیر نویس انگلیسی داشت و میتونم بگم ضربه بدی داشت میشد برای دشمن ..  تا این حرکت آغاز شد مسئول محتوایی این سایت اون چند اکانتی که این کارو کردند پاک کرد .. یعنی اکانت پاک شد تمام ویدئو ها پاک شد بعد آی پی هم دنجرس خورد .. یعنی دیگه نمیشد با اون کامپیوتر بیایی و توی این سایت عضو بشی دوباره ... یعنی بلاک شدند به نوعی ... چرا ؟؟؟ .. چون دشمن دید داره از طریقی که فکرشو نمیکرد ضربه بدی میخورد .. هزاریم فیلم پخش کنه تو بی بی سی و سی ان ان و فاکس و العربیه و ... یه بچه بسیجی میاد این حرکتو میزنه همه اون کارا رو میبره زیر سوال ... دشمن این ضربه رو فهمید و بلاک کرد ...
در قضیه بعد از انتخابات ایران .. اولین باری بود که یوتیوب کلیپ های خشونت امیز رو پاک نکرد .. یعنی کلیپ قتل ندا آقا سلطان یا چند نمونه فیلم بد تر از اون رو سایت گذاشته شد در صورتی که این نوع فیلم ها اغلب اگر مدیریت محتوا ببینن اینا رو پاک میکنند .. این فیلم ها نه تنها پاک نشد بلکه یکی از رکورد های بیشترین بازدید این ویدئو در این سایت رو گرفتند ... سرعت بالای اپلود فیلم و نوع شیر شدنش تو باقی شبکه های اجتماعی و البته رنکینگ بالایی که در سایت گوگل داره باعث میشه متناسب با تگ ها یا برچسب هایی که زده میشه در اون فیلم در همون لحظه هر چی سرچ در گوگل و باقی جستجوگر ها باشه بیاد تو این سایت و این ویدئو و
یک کودتای رسانه ای درست بشه که معروفه به جنگ نرم  در بخش رسانه ...
دشمن نهایت استفاده رو از این سایت کرد به نوعی که میشه گفت هر ویدئو یی که تو این یک سال منتشر شد از این سایت بود ... بر خلاف قوانین سایت که نباید ویدئو خشونت امیز داده بشه در این یک سال این موضوع آزاد شد ... حالتی که این سایت داره یه حالت مردمی بودنشه .. اینکه مردم میان فیلم میذارن و بقیه میبینن .. البته برخی شبکه ها هم آرشیو شبکه دارن رو این سایت ولی اهل مفهومی که وقتی این اسم میاد تو ذهن مردم اینه که ویدئو توسط یکی دیگه عین ما گذاشته شده که ما ببینیم و روشن شیم ... حالا دشمن یک سری آدم رو اجیر کرد پول داد بهشون که ویدئو های این تیپی که بار احساسی دارن برای ضربه به جمهوری اسلامی یا بار ایجاد تشنج اینها رو از رو هر سایتی دانلود کنند و روی یوتیوب آپلود کنند .. حتی داشتیم که ویدئویی تو یوتیوب شاید حدود هزار بار دیگه هم آپلود شده به اسم ها و تگ های محتلف ..حتی تگ های جنسی که اون مخاطبان رو هم  درگیر کنه ذهنشون رو ... گروهی دیگه ای که دشمن اجیر کرده بود یه چندین نفر بودن که به ازای دادن هر فیلم و کلیپ بنا به ثانیه اون کلیپ پول میگرفتن .. مثلا یک دقیقه فیلم داده برا این هفته 150 هزار تومن میگیره آخر هفته ... یکی پر کار بوده هر روز 5 دقیقه داده حقوقش روزانه 400 هزار تومنه ... این برا اون یکی دو ماه اول بود که مشابه این حقوق هم برای روز عاشورا در نظر گرفته شده بود .. . اینا فیلم میگرفتن میل میکردن به آدرس مشخصی بعد اونا هم میل میکردن به عواملشون برای آپلود همزمان و بمب خبری به اصطلاح .. مثلا یک کلیپ در مورد کتک زدن یک زن در 13 آبان پخش میکنن ... هنوز که هنوزه در مورد اون کلیپ صحبت میشه تحلیل میشه ... اون کلیپ هم بار اول از طریق یوتیوب پخش شده بود ...   و هنوز هم اگر فیلمی در این راستا باشه یعنی فیلمی باشه  که موضوعش این باشه یا شبیه این باشه یعنی تگ های شبی به هم داشته باشه حتی یک تگ شبیه وقتی اون فیلم رو ببینید تبلیغ این فیلم سمت راست صفحه میاد که نا خود اگاه جذب میکنه که ادم ببینه .. حتی بعد از گذشت یک سال یا 10 سال بعد از این موضوع ..
یوتیوب در ایران خیلی وقت است که فیلتره که اول به خاطر مسائل اخلاقی فیلتر میشد .. و باز هم به جای اینکه موضوعات و تگ های خاصی از این سایت رو فیلتر کنند همه سایت رو فیلتر میکنند .. در کشور های دیگه به جای فیلتر کل سایت .. کلیپ رو به واژه یا تگ حساس میکنند که اگر فلان اسم توش بود فیلتر بشه ولی ایران مثل باقی سایتا که به خاطر یک موضوع کل سایتو فیلتر میکنند ، این سایت هم همینطوره ...  ولی خدا رو شکر بچه های حاضر در صحنه بسیجی در نت چه ایرانی چه خارج ایران که اغلب خارج ایران هستند با بارگذاری و آپلود انواع فیلم ها در نت  با انواع و اقسام زیر نویس ها به هر زبونی کم کم دارند جوو غالب رو تو این سایت دست میگیرند .. و با این طرح جدید که هر کس فیلمی میبینه میخواد پخش کنه باید تو سایت یوتیوب هم اپلود کنه و لینکش رو در کنار لینک دانلود مستقیم قرار بده ؛ امید است که ضربه ای مستهلک از این طریق که دشمن فکرشو نمیکنه وارد بشه  به اردوگاه دشمن ....
نکته قابل توجه این خیل عظیم بچه های حزب اللهی و تازه مسلمون های خارج از کشور هست که اکثریت بچه های مذهبی و بسیجی نت رو در این سایت های نظیر یوتیوب و فیس بوک رو اینها تشکیل میدهند .. این معنی خوبی داره .. یعنی منطق جمهوری اسلامی و اسلام به خوبی و راحتی با کمی تلاش میتونه تو هر جایی پیاده بشه با همین نیروی کم در این سایت ها جوو کلی به طوری هست که به سوی این پیش میره که جوو کلی اون سایت رو به طور مطلق برای بچه های بسیجی باشه ... الان این به طور مطلق نیست ولی تقریبا قوای معنوی دو طرف یکی هست ...  ولی از نظر تعداد طرف مقابل ما چندین برابر ما نیرو داره با این صورت جوو غالب دست بچه های بسیجی ماست ...

پ.ن : کانال ویدئو های من در یوتیوب این هست ( + ) صفحه اول سایت هم این ( + )
پ.ن : قسمت بعدی در مورد فضای وب 2 مانند و جذاب گوگل ریدر یا گودر هست ..  از اینجا میتونید در این فضا ثبت نام کنید (
+ )

یاعلی

آقا بیا

 
 
تگ ها : رسانه، ظرفیت شناسی، آسیب شناسی، یوتیوب، کودتای رسانه ای، فیلترینگ    Bookmark and Share

مهدیار دات بسیجی

مهدیار دات بسیجی